OB-Buss

Ullevaall Media Center(UMC) har OB-Buss til alt fra sportsproduksjoner, studioproduksjoner og streaming av store eventer for TV og nett.

Kamera

8 stk Ikegami HDK-55

Bildemikser

Ross Carbonite Black+. 2ME+4miniME.

Video ruter

Imagine communications PlatinumVX, 96×96

Lydmikser

Calrec Brio, med Stagebox, MADI and Dante interface.

Ullevaal Media Center

Kontakt oss for mer info

Lyd ruter

DirectOut M.1k2 MADI router.

Replay / Opptak

Opp til  16 kanaler  ISO/Replay.

 Abekas Mira eller EVS.

Opptak til ekstern disk for redigering.

Grafikk

Ross Xpression og VizRT, 2 kanaler.

Intercom

ClearCom PicoHX med LQ ip-interface og FreespeakII, trådløs intercom.

Ullevaal Media Center

Kontakt oss for mer info

Lyd opptak

Flerspors lydopptak i protools.

Arbeidsplasser

Bussen har 8 arbeidsplasser.

Trådløs link

Det er mulig med 2 trådløs linker.

Annet

3x fiber stage box med kamera multiplexing muligheter i tillegg til 3G-SDI, IP og Audio. Alle 8 kameraene kan multiplexes på én fiber.