Statkraft

Statskraft – sommerprosjekt
Ullevaal Media Center har produsert en rekke filmer for Statkraft og deres sommerprosjekt i 2016. Snuttene gir Statkraft muligheten til å presentere et raskt inntrykk av det mest essensielle ved prosjektet, i tillegg til å gå i dybden gjennom nære møter med involverte. Våre erfarne fotoredigerere jobbet tett i samarbeid med Statkraft om utformingen av videoene. Disse er med på å understreke budskapet og fremheve viktigheten av arbeidet som gjøres i sommerprosjektet.

Jobbe med oss?

Ta kontakt!